heading
01
Sep
Dagskurs - Feltkontrollør
Tre ulike dagskurs - Stjørdal, Levanger og Mære

Kursprogram Feltkontrollør

Det kjøres dagskurs på tre ulike steder; Stjørdal, Levanger og Mære.
(nederst på denne siden finn er du en link til informasjonsbrosjyren)

Dullum slakteri, Stjørdal, 1. september

Lynum gårdsmat, Levanger, 8. september

Mære landbruksskole, 16. septemberKl 10.00 Velkommen og info om bakgrunnen for kurset

Kl 10.10 Adferd og aktuell patologi: hva er normalt og hva er unormalt:

Jegerens observasjoner før skuddet og forutsetningen for å gjennomføre en første godkjenning av viltet.
Viltpatologi og misdannelser hos elg.
- Sykdom og lidelser hos storvilt , herunder aktuelle infeksjonssykdommer, parasittære sykdommer, organsykdommer og svulster
- Mekaniske skader og fysisk overanstrengelse.
- Miljøforgiftninger og avmagring.
- Smitte / smittepress / spredningsmåte

Kl 12.00 Anatomi hos hjortedyr og organkontroll.
- Skinn, muskulatur, munnhule, brystorganer og bukorganer. .
- Kontroll av hode, hjerte/ lunge og bukorganer.
- Uttak av organer generelt. (Slakting).
- Praktisk visning av aktuelle organer.

Kl 12.30 Lunsj

Kl 13.00 Tilsøling ved avskyting og uttak av organer.
- Konsekvens for kvalitet og mattrygghet.

Kl 14.00 Slakting.
- Optimale metoder for avskyting, utvomming, organuttak, flåing , håndtering, oppbevaring , transport og kjøling.
- Visning av film angående slakting.

Kl 15.00 Lover og administrative bestemmelser som berører hygieniske forhold ved viltomsetning.
- Kontrollrutiner, merking og vurdering.
- Veiledning i regelverk og stempelbruk
- Feltkontrollørens rolle

Kl 15.50 Jakt, slakt og økonomi
- organisering og erfaring fra skogen
- utstyr og praktiske hygieneartikler

Kl 16.45 Avslutning, evaluering og utdeling av kursbevis

Kl 17.00 Vel hjem

0901Onsdag 01.09.2010. septemberTittel / beskrivelseInnleder(e)
Her kan du laste ned informasjonsbrosjyren.
Mære_Storviltjeger_s.pdf Mære_Storviltjeger_s.pdf
Start: 01.09.2010 kl. 10:00
Slutt:15.09.2010 kl. 15:00
Påmeldingsfrist:30.08.2010
Sted: Tre ulike dagskurs - Stjørdal, Levanger og Mære
Pris:kr 500,- pr deltaker
Arrangør: Mære landbruksskole
Kontakt: Elisabeth Tronstad
Prosjektleder
beth.tronstad@ntfk.no
eventWeb 3.0