heading
FORSIDE
MAERE.NO PERSONVERNPLAKAT LOGIN
Invitasjon
Program
Påmeldte

Dagskurs - Feltkontrollør

1. mars 2010 ble det innført et nytt kontrollsystem for viltkjøtt. For viltkjøtt som skal omsettes i et regionalt og nasjonalt eller internasjonalt marked, vil Feltkontroll gjelde som en forhåndsgodkjenning for Mattilsynet, som utfører den endelige kontrollen med stempling. En Feltkontrollør har ikke godkjent stempelmyndighet.

Når jaktlaget ikke har en Feltkontrollør må jaktlaget bringe både kontrollorgan og hode inn til viltmottaket sammen med skrotten. (Kontrollorgan: nyre, hjerte, lunge, lever og milt).

Når jaktlaget har en Feltkontrollør slipper de å ta med kontrollorgan og hode inn til viltkjøttkontroll.

Det nye systemet gir dog anledning til en Feltkontrollør
å kontrollere viltkjøtt som omsettes i små mengder og lokalt
område eller via detaljist som omsetter direkte til forbruker. Dette gjelder kun helt slakt, høyst kvartinger. Skåret kjøtt, som steiker for eksempel, kan ikke omsettes, selv ved nabosalg.

Det er viktig å være klar over at alt produksjonskjøtt som ønskes videreforedlet ved godkjente viltbedrifter, skal være stempelgodkjent.

Økt kompetanse - økt kvalitet

Kontrollsystemet fører til nye utfordringer i form av behov for økt kompetanse i jaktlagene. Denne kompetanseøkningen er svært viktig for kvalitetssikringen av kjøttet, noe som er kritisk avgjørende for å sikre produkt-egenskaper til sluttbruker. Målet er å øke verdien og kvaliteten på jakta og på produktene som skal ut i markedet.

Kurs for å bli Feltkontrollør

Kompetansenavet for lokal mat på Mære Landbruksskole tar derfor initiativ til å holde dagskurs for å bli Feltkontrollør før høstens elgjakt. Kursinnholdet er utviklet med bakgrunn i de nye retningslinjene fra EU. Mære er kursansvarlig. Kursinnholdet er vurdert av Mattilsynet.

Regional pilot

Kurset er en pilot hvor man høster erfaring fra deltakende jegere og viltmottak. Endringsbehov og forbedringer basert på høstens erfaring vil kommuniseres til Mattilsynet sentralt og samarbeidende bransjeorganisasjoner for øvrig.

Prioriterer jaktlag med Feltkontrollør

Fire bedrifter i Nord-Trøndelag, alle med lang erfaring innen
viltbearbeiding, har gått sammen i en felles satsing med navnet EDELVILT, viltkjøtt fra Trøndelag. De har som mål å videreforedle og selge trøndersk viltkjøtt under en felles og unik merkevare. For å få økt markedstilgang, er de avhengig av tilstrekkelig volum med optimal råvarekvalitet. EDELVILT vil prioritere å ta i mot kjøtt fra jaktlag med Feltkontrollør. Edelvilt består av Vilteksperten i Stod, Inderøy Slakteri, Dullum Slakteri i Stjørdal og Levanger Kjøtt og Vilt.
FAKTAINFORMASJON
Start: 01.09.2010 kl. 10:00Slutt:15.09.2010 kl. 15:00
Pris:kr 500,- pr deltakerSted: Tre ulike dagskurs - Stjørdal, Levanger og Mære
Arrangør: Mære landbruksskoleKontakt: Elisabeth Tronstad
Prosjektleder
beth.tronstad@ntfk.no
Påmeldingsfrist:30.08.2010
Mat
eventWeb 2.5